2η Συνεδρία Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων

 • Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, με μετρήσεις εκθετικής σάρωσης ημιτόνου και προσομοιώσεις ακτινικής ανίχνευσης
  Μάριος Γιουβανάκης (ΑΠΘ)
 • Analytical Study of Waves on a Grounded Magnetized Plasma Slab
  Ξενοφών Μίτσαλας, Γεώργιος Κυριακού (ΔΠΘ)
 • Soft-Demapping Algorithm for the DVB-S2 32-APSK Constellation with Near-ML Bit Error Rate Performance
  Σαμψών Χριστόφορος Καραιλανίδης, Κοραλία Παππή, Γεώργιος Καραγιαννίδης (ΑΠΘ)
 • On the Use of the Finite-Gap Generator in Hallen's and Pocklinton's Integral Equations
  Ιωάννης Ταστσόγλου, Γεώργιος Φικιώρης (ΕΜΠ)

Επιστροφή