1η Συνεδρία Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων

  • Physical layer simulation of base station - mobile terminal 4G communication according to LTE-Advanced wireless standard
    Παναγιώτης Τράκας (ΑΠΘ)
  • Λογαριθμικές Σπειροειδείς Κεραίες Βελτιστοποιημένης Κατευθυντικότητας με Χρήση Υπερστρώματος από Χειρόμορφα Μεταϋλικά
    Δημήτριος Ρόγγας, Σταμάτιος Αμανατιάδης, Αλέξανδρος Δημητριάδης (ΑΠΘ)

Επιστροφή