1η Συνεδρία Ενέργειας

  • Ανάλυση της λειτουργίας φωτοβολταϊκών πλαισιοσειρών υπό συνθήκες σκίασης
    Ευστράτιος Μπατζέλης, Ιάσων Ρουτσολιάς, Σταύρος Παπαθανασίου (ΕΜΠ)
  • Μέθοδος Ανίχνευσης Επιπέδου Φόρτισης Μπαταριών σε Μικροδίκτυο με Διανεμημένες Πηγές Παραγωγής και Γραμμικά / μη Γραμμικά Φορτία
    Γεώργιος Κρυωνίδης, Κωνσταντίνος Ουρεϊλίδης, Χαράλαμπος Δημουλιάς (ΑΠΘ)

Επιστροφή