1η Συνεδρία Πληροφορικής

  • Προσομοίωση Κίνησης Λάβας με τη Χρήση Κυψελιδωτών Αυτομάτων
    Ιωάννης Σεϊτανίδης, Ιωάννης Μπούταλης, Γεώργιος Συρακούλης (ΔΠΘ)
  • Μεταβατικότητα των Ρημάτων και Διαχωρισμός Σημασιών με Νευρωνικά Δίκτυα
    Αντώνιος Αναστασόπουλος (ΕΜΠ)

Επιστροφή