Περίληψη Ομιλίας

Το webinos (http://www.webinos.org) είναι μία πλατφόρμα ανοικτού κώδικα η οποία επιτρέπει σε εφαρμογές και υπηρεσίες να χρησιμοποιούνται και να διανέμονται, με ασφάλεια σε ένα ευρύ φάσμα, διασυνδεδεμένων συσκευών συμπεριλαμβανομένων κινητών, Η/Υ, οικιακών πολυμέσων (τηλεόραση), συσκευών IoT (όπως το arduino) ή αυτοκινήτων. Ακολουθώντας την τάση της εποχής «ενιαίες υπηρεσίες για όλες τις συσκευές», το webinos παρέχει την δυνατότητα στους προγραμματιστές να αναπτύξουν εφαρμογές σε HTML5, CSS και Javascript οι οποίες να μπορούν να εγκατασταθούν και να εκτελεστούν σε όλες τις προαναφερθέντες συσκευές. Παράλληλα, μέσα από τα Javascript APIs που έχουν αναπτυχθεί, οι προγραμματιστές έχουν πρόσβαση σε δυνατότητες και υπηρεσίες των συσκευών όπως δεδομένα από το GPS, πρόσβαση στα αρχεία των συσκευών, δεδομένα από τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου, streaming του καναλιού που βλέπει ο χρήστης στην τηλεόραση κτλ. Τέλος, χάρη στην ασφαλή διασύνδεση των συσκευών του χρήστη, οι εξουσιοδοτημένες εφαρμογές μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες περισσότερων από μιας συσκευών όπως για παράδειγμα να απεικονίσουν το που βρίσκονται οι συσκευές, χωρίς αυτές να τρέχουν κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Επιστροφή