Περιγραφή του workshop

This workshop will begin with basic Synnefo usage (how to create, modify, connect to, and destroy VMs on Cyclades, how to upload/ download files and VM Images on Pithos), then move on to more advanced functionality: Different storage backends, instantaneous creation of VMs on Archipelago storage, creation of an Image from a running VM, command-line access to Synnefo using the kamaki tool.

Προσοχή!

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους laptop με εγκατεστημένο τον client του X2Go τον οποίο ανάλογα με το σύστημά σας μπορείτε να βρείτε εδώ

Δηλώστε συμμετοχή για το workshop εδώ. Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επιστροφή