Περίληψη Ομιλίας

Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί ένα «σπάνιο πόρο» η διαχείριση του οποίου είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της αποφυγής επιζήμιων παρεμβολών και την εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης αυτού. Η αποδοτική εκμετάλλευση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε οικονομικό, επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Στο παραδοσιακό μοντέλο διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων καθοριστικός είναι ο ρόλος του Διαχειριστή Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων ο οποίος καθορίζει με ανοικτές, ισότιμες και αδιάβλητες διαδικασίες ποιοι θα έχουν πρόσβαση στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και με ποιους όρους (τεχνικούς και διοικητικούς). Οι κύριες εργασίες που περιλαμβάνει η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων είναι: διαδικασία αδειοδότησης, τεχνικές μελέτες, χρέωση της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων περιορίζουν το ρόλο του Διαχειριστή και δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στους χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για τη βέλτιστη αξιοποίησή του.

Επιστροφή