Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1932 και το 1956 έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου μηχανικού από το ΕΜΠ. Από το 1956 μέχρι το 1985 εργάστηκε στη ΔΕΗ, όπου και ασχολήθηκε με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Διανομή και Χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και με τα θέματα που αφορούν στην Παραγωγή των νησιών και την Διασύνδεση αυτών με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό Σύστημα. Παράλληλα με την κύρια απασχόλησή του στη ΔΕΗ εργάστηκε με μερική απασχόληση, ως Επιμελητής και Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΜΠ. Το 1985 αποχώρησε από την ΔΕΗ, μετά την εκλογή του ως μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού της Σχολής Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ. Το διδακτικό του έργο στο ΕΜΠ κάλυψε ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου μηχανικού, σχετικά με τα Ηλεκτρικά Δίκτυα και Μηχανές, καθώς και από το 1995 και Ανανεώσιμες Πηγές Ηλεκτρικής Ενέργειας, περιοχές για τις οποίες και συνέγραψε αντίστοιχα βιβλία. Το ερευνητικό του έργο περιλάμβανε κυρίως θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα (άνω των 20) που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΔΕΗ και την ΡΑΕ, στα περισσότερα των οποίων ήταν επιστημονικός υπεύθυνος. Έχει επίσης ασχοληθεί με θέματα σύνταξης Κανονισμών σχετικών με τις ΑΠΕ καθώς και τα Ηλεκτρικά Δίκτυα. Το 2000 αποχώρησε από το ΕΜΠ, λόγω ορίου ηλικίας, ανακηρύχτηκε Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ. και κατά την περίοδο 2000-2003 ήταν μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Μετά το 2003 εξακολούθησε την συνεργασία του με ερευνητικές ομάδες του ΕΜΠ, στα πλαίσια των οποίων ασχολήθηκε με μεταπτυχιακά κυρίως μαθήματα καθώς και την εκπόνηση ειδικών μελετών για λογαριασμό της ΡΑΕ και της ΔΕΗ κ.ά. Aπό τον Δεκέμβριο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 ορίστηκε Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΕΣΜΗΕ.

Επιστροφή