Σύντομο Βιογραφικό

Θεοφάνης Α. Μανιάτης. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ (1990), Master of Applied Science από το University of Toronto (1993) και το δίπλωμα του Διδάκτωρα Μηχανικού από το ΕΜΠ (1998). Κατά το διάστημα 1998-2003 εργάστηκε στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ αρχικά ως επιστημονικός συνεργάτης και ακολούθως ως Ερευνητής Δ’. Από τον Οκτώβριο 2003 εργάζεται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος. Έχει δημοσιεύσει 14 εργασίες ως άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή ως κεφάλαια βιβλίων και 21 άρθρα σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Επιστροφή