Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παρακάτω mails


Τοπική επιτροπή Αθήνας contact@sfhmmy.gr
Τοπική επιτροπή Θεσσαλονίκης auth@sfhmmy.gr
Τοπική επιτροπή Πάτρας upatras@sfhmmy.gr
Τοπική επιτροπή Ξάνθης duth@sfhmmy.gr
Τοπική επιτροπή Χανίων crete@sfhmmy.gr